Wonen in Wildenborgh is wonen met alle voorzieningen van de stad Den Haag op een steenworp afstand, maar ook genieten van de rust en de ruimte."

Het plan

Woningen

Omgeving

WONEN IN WILDENBORGH

In het rustige  Moerwijk Oost verrijst vlakbij de Erasmusweg het project Wildenborgh: ruime, betaalbare eengezinswoningen van drie verdiepingen. Allemaal woningen met vier slaapkamers  én tuin met privé parkeerplaats! Daarnaast is er sprake van eeuwigdurende afgekochte erfpachtcanon.

De mooie eengezinswoningen komen aan de Wildenborghstraat in Den Haag.  Het project Wonen in Wildenborgh bestaat uit 25 grondgebonden eengezinswoningen. De nieuwbouw wordt als één aaneengesloten lintbebouwing gerealiseerd. Er is onderscheid in twee typen (beuk) breedtematen: 5.4 meter en 5.1 meter. Alle woningen worden uitgevoerd in drie bouwlagen met een plat dak.

29 May

Eerste stap in planontwikkeling Wildenborghstraat Den Haag

Op woensdag 27 mei 2015 ondertekenden de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (hierna kortweg WOM DHZW) en Thunnissen de zogenaamde grondreserveringsovereenkomst voor het braakliggend stuk grond aan de Wildenborghstraat in Den Haag. Met het ondertekenen van deze overeenkomst zetten wij een eerste stap in de planontwikkeling van 25 nieuwbouw-eengezinswoningen op die locatie. 
 
Dit bouwproject aan de Wildenborghstraat is een project van de WOM DHZW. De WOM DHZW is opgericht door Vestia en de gemeente Den Haag met als doel projecten te realiseren in Den Haag Zuidwest. Het project sluit aan bij de ambitie van Thunnissen om mooie nieuwe woonomgevingen te realiseren in binnenstedelijke gebieden in goede samenwerking met haar opdrachtgevers.
 
Start verkoop
Thunnissen streeft er naar nog voor de zomer van 2015 in verkoop te gaan met de woningen. Geïnteresseerden in de woningen kunnen zich vanaf 29 mei inschrijven via http://woneninwildenborgh.nl/contact-2.

Menu